Overslaan en naar de inhoud gaan
Toggle navigation

Actievoorwaarden Fulda Garantie

Ontvang gratis bescherming voor een volledig jaar vanaf de aankoopdatum bij aankoop van 4 Fulda-banden (zomer-, vierseizoen- en winterbanden).

1. De band wordt bij beschadiging vervangen als het resterende loopvlak ten minste 3 mm bedraagt.

2. De premie wordt slechts eenmaal per aangekocht set (4 banden) toegekend. Alleen volledige facturen zijn geldig als bewijs van de aankoop, geen contante ontvangsten. De naam van de koper moet op de factuur staan. Als er minder dan 4 banden of banden met een ander bandenprofiel worden aangeschaft, is er geen recht op een premie. Onvolledige of onjuiste informatie leidt tot uitsluiting.

2. De aankoop van de Fulda-banden moet duidelijk worden vermeld op de factuur.

3. De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop (=factuurdatum) voor één jaar, tenzij anders vermeld staat in een tijdelijke promotie.

4. De garantie op de bescherming van de band is gebonden aan het voertuig en de eigenaar en is niet overdraagbaar. De allround bescherming omvat ook het uitbalanceren, monteren en afvoeren van gebruikte banden. Verdere diensten van de dealer (bijv. kosten voor een vervangend voertuig, voertuigtransport, etc.) zijn niet gedekt. In geval van vandalisme of schade door diefstal moet een politierapport worden voorgelegd.

5. De velgen maken geen deel uit van dit programma en vallen niet onder de garantie.

6. Registratie op de campagnewebsite www.fuldagarantie.eu is noodzakelijk voor deelname. De factuur dient elektronisch als (PDF)bestand te worden geüpload op www.fuldagarantie.eu bij de aanvraag. Aanvragen per fax, telefoon of e-mail komen niet in aanmerking. Als u vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail op contact-benelux@fulda.eu.

7. De actie is enkel geldig in België, Nederland en Luxemburg.

8. De actie is enkel geldig bij geselecteerde dealers, dewelke je kan terugvinden op deze website onder ‘deelnemende bandencentrales’.

9. Voorwaarde voor deelname aan de promotie is dat de koper in België, Nederland of Luxemburg woont. Alleen personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het moment van de promotie komen in aanmerking om deel te nemen. Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties. Handelaren zijn uitgesloten van de promotie. Kleinere bedrijven (bijv. elektriciens, schilders, enz.) en vrije beroepen (bijv. advocaten, artsen, enz.) die maximaal 5 voertuigen in hun wagenpark hebben, worden geaccepteerd. Voor deze vloten moet een centraal contactpersoon met voor- en achternaam worden opgegeven. Het aanbod is niet overdraagbaar.

10. De actie is niet geldig voor leasingwagens.

11. De promotor van de promotie is Goodyear Belgium NV. Alle door u verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Goodyear Belgium NV, Goodyear Tires Netherlands a Division of Goodyear Tires Europe B.V. en Goodyear Dunlop Tires Operations SA gebruikt voor het beheer van de Fulda Garantie-campagne en zullen na afloop ervan worden verwijderd. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

12. Goodyear heeft het recht om de actie te allen tijde stop te zetten zonder opgaaf van redenen, of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigingen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal alsdan beschikbaar zijn op www.fuldagarantie.eu

13. Na ontvangst en onderzoek van uw documenten wordt uw gepersonaliseerde garantiekaart per post naar u toegestuurd.